• V klassen gruppe
  V-klassen
 • X klassen: Birgit Nielsson (Roenne)
  V-Birgit
 • X klassen: Dorthe Urech (Nielsen)
  V-Dorthe
 • V klassen: Helle Giver
  V-Helle
 • V klassen: Hanne Rachlitz
  V-Hanne
 • V klassen: Erich Wilhelm Muller
  V-Erich
 • V klassen: Jorgen Kassemester i festudvalget og hjemmeside redaktør
  V-Jorgen